Kalibracja radaru laserowego laser scanner Audi Volkswagen

Kategorie: ,

Opis

Kalibracja radaru laserowego laser scanner Audi Volkswagen

Jest konieczna, gdy został on wymieniony lub zdemontowany i zamontowany ponownie.

Jeśli radar laserowy został wymieniony na nowy wykonamy jego programowanie, kodowanie i parametryzację, a w przypadku używanego również zdjęcie ochrony komponentu Component protection.