serwis klimatyzacji

Temperatura i wilgotność powietrza we wnętrzu pojazdu mają istotny wpływ na komfort i bezpieczeństwo jazdy. Od czynników tych zależy nie tylko dobre samopoczucie, ale także zdolność do koncentracji, szybkość reakcji, podatność na zmęczenie. Optymalna temperatura powietrza powinna wynosić 20–25 stopni C, wilgotność powietrza 40-60%. Ważne jest również to, aby temperatura na wysokości głowy była o 7 stopni C niższa niż na poziomie stóp.
Latem wnętrze pojazdu nagrzewa się do 60 stopni C, a powierzchnia deski rozdzielczej nawet do 120 stopni C. Tradycyjne systemy grzewczo-wentylacyjne nie są w stanie schłodzić do takiej temperatury. Oprócz głównej zalety ma również kilka zalet dodatkowych, takich jak: szybkie usuwanie pary i lodu z szyb, dokładniejsze oczyszczanie powietrza z kurzu, pyłków i bakterii oraz nieprzyjemnych zapachów przez specjalne filtry.

Okresowa obsługa klimatyzacji

Podobnie jak większość urządzeń mechanicznych, układ klimatyzacji wymaga okresowej kontroli. Obejmuje ona następujące czynnosci:

 • sprawdzenie ciśnienia w układzie,
 • uzupełnienie czynnika chłodzacego,
 • uzupełnienie oleju smarującego,
 • odgrzybienie parownika i kanałów prowadzących powietrze do kabiny,
 • wymianę filtra kabinowego,
 • kontrolę drożności rurki odprowadzającej skropliny z parownika,
 • kontrolę prawidłowości działania układu sterującego.
 • raz na 2-3 lata wymienia się filtr-osuszacz, który filtruje olej smarujący i zbiera wodę z układu, będącą zagrożeniem dla działania sprężarki.
Obsługujemy układy klimatyzacji z czynnikiem chłodniczym R134A , jak i R1234YF.

Wymiana filtra kabinowego

Regularna wymiana filtra jest konieczna i zalecana przez producentów pojazdów, ponieważ w miarę osadzania się zanieczyszczeń w jego warstwie filtrującej do kabiny wpada coraz mniej powietrza. Zabrudzony filtr powoduje:

 • parowanie szyb
 • nieprzyjemny zapach wewnątrz pojazdu
 • uszkodzenia silnika dmuchawy układu wentylacji.

Filtr należy wymienić:

 • raz do roku najlepiej wiosną, przed okresem pylenia roślin
 • co 15.000 kilometrów
 • zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.

Odgrzybienie

W instalacjach, które nie są prawidłowo obsługiwane z układu może wydobywać się charakterystyczny zapach pleśni. Jest on wywołany przez mikroorganizmy i grzyby, które rozwijają się w obrębie parownika umieszczonego pod deską rozdzielczą. Panuje tam duża wilgotność, wysoka temperatura i występuje brak światła, co tworzy korzystne warunki dla ich rozwoju. U osób uczulonych na grzyby mogą one powodować odczyny alergiczne, u innych stany zapalne dróg oddechowych. Aby uniknąć zachorowań, raz w roku podczas przeglądu należy przeprowadzić odkażanie parownika i czyszczenie toru napływu powietrza do kabiny.

Odkażenie wykonujemy przy użyciu piany, którą nanosimy bezpośrednio na parownik. Aplikujemy ją również do kanałów powietrznych, oczywiście w taki sposób, aby nie uszkodzić urządzeń elektronicznych.

Najczęstsze przyczyny uszkodzeń

W układzie klimatyzacji przepływa czynnik chłodniczy, który rozprowadza specjalny olej smarujący sprężarkę i nawilżający uszczelnienia. .Przerwa w pracy w okresie zimy powoduje gromadzenie się oleju w różnych częściach instalacji i w takim przypadku start sprężarki odbywa się na „sucho”, co zawsze prowadzi do przyśpieszonego zużycia urządzenia lub nawet awarii. Podczas eksploatacji trzeba przestrzegać zasady, żeby wyłączenia układu klimatyzacji nie trwały dłużej niż tydzień.
Najczęstszą przyczyną niesprawności układu jest utrata szczelności połączeń i ubytek czynnika, spowodowane nawet drobną kolizją pojazdu lub zaniechaniem przeprowadzenia czynności serwisowych. Dlatego tak ważny jest coroczny przegląd układu. Jeśli połowa czynnika ulotni się, układ przestaje chłodzić.