COMAND NTG4,5 Mercedes – konwersja z USA na Europę, ustalenie kodu pin, polskie menu, polski lektor, aktualizacja oprogramowania, aktualizacja mapy

Opis

Konwersja z USA na Europę.

Ustalenie kodu pin.

Aktualizacja oprogramowania.

Polskie menu

Polskie lektor

Aktualizacja mapy.