COMAND NTG2,5 Mercedes – konwersja z USA na Europę, naprawa, ustalenie kodu pin, polskie menu, aktualizacja oprogramowania i mapy

Opis

Konwersja z USA na Europę

Naprawa

Typowe usterki:

– nie uruchamia się

– zatrzymuje się na ekranie powitalnym

– restartuje się

Ustalenie kodu pin

Polskie menu

Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja mapy