MIB 1 MIB 2 Harman Delphi Technisat pełna konwersja z USA na Europę. Aktywacja: Smartphone Interface, Apple CarPlay, Android Auto, Smartlink/Mirror link. Odblokowanie Video In Motion. Zdjęcie ochrony komponentu (Component Protection)

MIB 1 MIB 2 Harman Delphi Technisat pełna konwersja z USA na Europę. Aktywacja: Smartphone Interface, Apple CarPlay, Android Auto, Smartlink/Mirror link. Odblokowanie Video In Motion. Zdjęcie ochrony komponentu (Component Protection)

Pełna konwersja z USA na Europę:

Aktywacja: Smartphone Interface, Apple CarPlay, Android Auto, SmartLink, MirrorLink.

Odblokowanie Video In Motion.

Zdjęcie ochrony komponentu (Component Protection)