Kalibracja radaru laserowego laser scanner Audi Volkswagen

You are currently viewing Kalibracja radaru laserowego laser scanner Audi Volkswagen

Kalibracja radaru laserowego laser scanner Audi Volkswagen jest konieczna, gdy został on wymieniony lub zdemontowany i zamontowany ponownie.

Jeśli radar laserowy został wymieniony na nowy wykonamy jego programowanie, kodowanie i parametryzację, a w przypadku używanego również zdjęcie ochrony komponentu Component protection.

Kalibracja radaru laserowego laser scanner Audi Volkswagen